Saturday, December 7, 2013

IKLAN PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT JAWATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI (PPPT) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KE GRED DH48, DH44, DH42, DH34 DAN DH32 TAHUN 2013

Iklan Pemangkuan / Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) Kementerian Pendidikan Malaysia bagi gred-gred berikut :
  1. Gred DH44 Ke Gred DH48
  2. Gred DH41/42 Ke Gred DH44
  3. Gred DH29/32/34 Ke Gred DH42
  4. Gred DH32 Ke Gred DH34
  5. Gred DH29 Ke Gred DH32
Sila muat turun iklan tersebut di laman sesawang http://www.moe.gov.my/

No comments:

Post a Comment