Tuesday, January 27, 2015

URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG32 HINGGA DG54 DAN PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA (PKP) SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN BAGI JUN 2014 HINGGA JUN 2015

Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan mengadakan urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan bagi pegawai-pegawai seperti berikut : -

a) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG32 hingga DG54 Bagi Urusan Julai 2014 hingga Jun 2015; dan
b) Pegawai Kumpulan Pelaksana (PKP) Bagi Urusan Jun 2014 hingga Jun 2015.

Iklan-iklan bagi urusan-urusan berkenaan akan dibuka mulai 9 Februari 2015 hingga 15 Mac 2015 menerusi e-Pangkat.

Sukacita dimaklumkan bahawa bagi memudahkan urusan, iklan integrasi diwujudkan di ePangkat merangkumi :

  1. Urusan 1 Januari 2015 sehingga 30 Jun 2015 (urusan semasa) dan urusan 1 Julai 2014 hingga 31 Disember 2014 (urusan cicir) bagi PPP.
  2. Urusan 1 Januari 2015 sehingga 30 Jun 2015(urusan semasa) dan urusan 1 Julai 2014 hingga 31 Disember 2014 (urusan cicir) bagi PKP.

Sila maklum bahawa perakuan hendaklah dibuat menerusi iklan ePangkat yang akan dibuka pada tarikh berkenaan KECUALI pegawai seperti berikut yang perlu diperakui secara manual :
  1. Pegawai yang mengambil Cuti Belajar, sama ada Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP), Cuti Belajar Separuh Gaji (CBSG) atau Cuti Belajar Tanpa Gaji (CSG);
  2. Pegawai yang sedang mengambil Cuti Separuh Gaji (CSG);
  3. Pegawai yang mengambil Cuti Separuh Gaji (CTG);
  4. Pegawai yang sepatutnya layak dipertimbangkan / telah dipertimbangkan pada urusan sebelumnya tetapi tidak berjaya kerana LNPT tidak mencapai tahap yang ditetapkan / KC tidak mencapai tahap yang ditetapkan / dikenakan tindakan tatatertib;
  5. Pegawai yang telah bersara / meninggal dunia dan rekod beliau telah dikeluarkan dari senarai aktif ePangkat;
  6. Pegawai yang berada di dalam Jawatan Kumpulan; dan 
  7. PPP Ex-PPPLD yang layak dipertimbangkan urusan kenaikan pangkat secara TBBK.

No comments:

Post a Comment