Wednesday, February 24, 2016

IKLAN PENGISIAN JAWATAN PENOLONG KANAN SEKOLAH RENDAH DG32 HAKIKI TAHUN 2016

Dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia telah bersetuju berhubung pelaksanaan pengisian Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang dinaikkan pangkat ke gred DG32, DG34, DG38, DG41/DG42 (KUP) dan DG44 (KUP) secara Time-based Khas Untuk Penyandang (KUP) ke jawatan hakiki gred DG32 di sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) mulai tahun 2010 melalui Surat Kementerian Pelajaran KP.S(NP)BS.0063/1/1Jld.13/(23) bertarikh 2 Julai 2010.

Calon-calon yang layak dan berminat dipelawa mengisi permohonan berdasarkan kepada kriteria-kriteria berikut :
  1. Memperoleh LNPT 80% ke atas bagi tiga tahun (2012, 2013 dan 2014);
  2. Calon Gred DG32, DG34, DG38, DG41/DG42 dan DG44 secara Time-based Khas Untuk Penyandang (KUP);
  3. Bagi calon-calon DG41/DG42 dan DG44 (KUP) adalah terdiri daripada pegawai Ex-PPPLD;
  4. Calon-calon masih mempunyai tempoh perkhidmatan 3 tahun sebelum bersara;
  5. Bagi Guru Cemerlang tidak boleh memohon urusan ini kecuali melepaskan opsyen kecemerlangan;
  6. Calon yang dilantik hendaklah bersedia ditempatkan ke mana-mana sekolah yang mempunyai kekosongan jawatan tersebut;
  7. Bagi calon yang telah memohon iklan sebelum ini, jika berminat perlu membuat permohonan semula memandangkan permohonan sebelum ini telah tamat tempoh;
  8. Beberapa syarat yang perlu dipatuhi dan diisi oleh calon sepertimana Format Permohonan yang disediakan.
Calon-calon yang berminat juga boleh melayari laman sesawang www.moe.gov.my/jpnselangor untuk memuat turun borang Urusan Kenaikan Pangkat DG32 (KUP) ke DG32 Hakiki. Permohonan hendaklah sampai ke Pejabat Pendidikan Daerah (Unit Perkhidmatan) sebelumatau pada 7 Mac 2016.

No comments:

Post a Comment