Wednesday, December 23, 2015

URUSAN PEMANGKUAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG38, DG34, DG32 DAN DG29 YANG MEMPEROLEHI IJAZAH SEMASA DALAM PERKHIDMATAN KE GRED DG42 (KUP) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) BAGI URUSAN TAHUN 2016

Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan mengadakan Urusan Pemangkuan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG38, DG34, DG32 dan DG29 Yang Memperolehi Ijazah Semasa Dalam Perkhidmatan Ke Gred DG42 (KUP) di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi Urusan Tahun 2016.
Tarikh iklan bermula 18 Disember 2015 sehingga 21 Mac 2016 (di peringkat Ketua Jabatan negeri/bahagian masing-masing) dan perakuan perlu diterima di peringkat BPSM selewat-lewatnya pada 21 Mac 2016. Mana-mana perakuan yang diterima selepas tarikh tutup di peringkat urusetia di BPSM tidak akan dipertimbangkan dan Ketua Jabatan bertanggungjawab di atas sebarang kelewatan yang dikemukakan selepas tarikh tutup.
Urusan ini terbuka kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG29 hingga Gred DG38 yang telah memperolehi ijazah semasa dalam perkhidmatan sebelum atau pada 31 Disember 2015.

No comments:

Post a Comment