Tuesday, September 16, 2014

HARI MALAYSIA 2014


Hari Malaysia disambut saban tahun pada 16 September. Pada tarikh tersebut merupakan tarikh pembentukan nama Malaysia yang ada sekarang. Ini disebabkan oleh kemasukan negeri-negeri Sabab dan Sarawak ke dalam Malaysia. Justeru itu, marilah kita bersama-sama bersatu hati meraikan perpaduan hati rakyat di seluruh Malasyia. Selamat Hari Malaysia.

No comments:

Post a Comment